Kategorierimovane

Vad är Imovane Zopiclone? Beskrivning, biverkningar, dosering

Hur fungerar Imovane Zopiclone? Vad ska det göra för mig?

Zopiclone tillhör klassen av mediciner som heter Sedative-Hypnotics. Den används för kortsiktig och symptomatisk lindring av sömnstörningar. Zopiclone kan hjälpa till med svårigheter att somna, frekventa vakningar under natten eller tidigt morgonväckning. Zopiclone bör vanligtvis inte tas i mer än 7 till 10 på varandra följande dagar. Det bör endast användas av personer för vilka störd sömn resulterar i problem som fungerar under dagen.

Läs mer ”Vad är Imovane Zopiclone? Beskrivning, biverkningar, dosering”

Add to cart